avisos legales

1. Política de privacidade

Cucuduchofamily S.L. con CIF B70431226 e domicilio en Lugar de Insua 44, Luou 15886 de Teo, Santiago de Compostela (en adiante Cucuducho) adoptou tódalas medidas técnicas e organizativas esixidas pola normativa europea e española, concretamente a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Neste sentido, informa ao cliente que os datos persoais facilitados no proceso de rexistro, compra ou navegación serán incluidos nun ou varios ficheiros, debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, os cales serán destinados ás seguintes finalidades: (i) a tramitación e xestión dos pedidos xenerados; (ii) a contestación ás solicitures de información ou contacto recibidas e (iii) ao envío de ofertas comerciais que puidesen ser de interese, análogas ás compras realizadas ou ben a remisión da newsletter confeccionada con carácter periódico.

Cucuducho non almacenará os datos das transaccións bancarias e en ningún caso fará acopio da infomación de datos bancarios ou tarxetas de crédito, sendo competencia exclusiva das entidades bancarias.

Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros, salvo naqueles casos explícitamente contemplados pola normativa vixente.

Cucuducho garantiza en todo momento o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación e cancelación, os cales poderán exercerse por escrito á dirección arriba indicada. A oposición ao envío de comunicación por correo electrónico poderá exercerse en calquera momento, ben na mesma comunicación ou ben na área persoal de cada Cliente.

 

2. Política de cookies

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no ordeador/smartphone/tablet do Usuario ou Visitante ao acceder a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde dito equipo:

As cookies utilizadas por Cucuducho son as siguientes:

 

 

COOKIE

TIPO

FINALIDADE

CONFIGURACIÓN

Propia/Inicio de sesión

Temporal

Configuración de sesión, idioma ou detección de navegador

ANALÍTICAS

_utma

Permanente

Cookies analíticas. Permiten saber cantos usuarios visitan a web, cando foi a última vez que o fixo e o tempo que estivo na súa visita. Máis información en Google Analytics

 

_utmb

Temporal

_utmc

Temporal

_utmz

Permanente

 

É posible que cada Usuario configure o seu propio navegador para obter a privacidade desexada en relación coas cookies. Facilitamos para eles os enlaces aos sitios oficiais dos principais navegadores, co obxectivo de que poida configuralos e aceptar ou non a utilizaciónde cookies:

Es posible que cada Usuario configure su propio navegador para obtener la privacidad deseada en relación con las cookies. Facilitamos para ellos los enlaces a los sitos oficiales de los principales navegadores, con el objetivo que pueda configurarlos y aceptar o no la utilización de cookies:

  1.        Para Microsoft Internet Explorer, na opción de menú Ferramentas > Opcións de Internet > Privacidade > Configuración.

Ou visitando este enlace

  1.        Para Mozilla Firefox, na opción de menú Ferramentas > Opcións > Privacidade > Cookies.

Ou visitando este enlace

  1.        Para Google Chrome, na sección de Opcións > Opcións avanzadas > Privacidade.

Ou visitando este enlace

  1.        Para Opera, na opción de Seguridade e Privacidade.

Ou visitando este enlace